Educatie

Jong Leren Eeten

Het programma Jong Leren Eten heeft tot doel kinderen en jongeren meer in aanraking te brengen met kennis en activiteiten over voedsel, zodat ze zelf gezonde en duurzame keuzes kunnen maken.

Het programma zet in op ervaringsgericht leren met praktische vaardigheden. Denk aan: moestuinieren, kooklessen of een excursie naar de boer of voedselverwerkende bedrijven.
De combinatie van lessen over gezonde en duurzame voeding activiteiten buiten het klaslokaal of de school staat centraal in het programma.

Lekker naar buiten! met subsidie Jong Leren Eten

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding.
Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. Aan de subsidieregeling zijn voorwaarden verbonden.

Meer informatie: Jong Leren Eten

Lespakketten

Voor kinderopvang, primair onderwijs, Voortgezet onderwijs en MBO zijn er kant en klare lespakketten.

Het programma Jong Leren Eten 2017-2020 is een initiatief van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselveiligheid (LNV) en wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van VWS (met op de achtergrond OCW). Het programma is gericht op structurele aandacht in het onderwijs voor voedingseducatie.

Kindermenu 2.0

In restaurants bestaat een kindermenu vaak uit patat met een frikandel, kroket, kipnuggets óf een pannenkoek. Maar het kan ook gezonder! Provincie Drenthe, Jong Leren Eten, en Drenthe Gezond daagden dit jaar voor de tweede keer restaurants en basisscholen uit om mee te doen aan de kookwedstrijd ‘Kindermenu 2.0’. Het doel van de wedstrijd is om een lekker, regionaal én gezond kindermenu op de kaart te krijgen bij Drentse restaurants.

Met het Kindermenu 2.0 willen we scholieren spelenderwijs kennis laten maken met eerlijk voedsel uit de regio.

Meer informatie: Drenthe beweegt