Gebruikersvoorwaarden

De informatie op deze website(s) wordt beschikbaar gesteld door De Week van het Nederlandse voedsel. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en de Week van het Nederlandse voedsel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie. Het is mogelijk dat via de internetsite(s) van de Week van het Nederlandse voedsel toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. de Week van het Nederlandse voedsel kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Auteursrechten

de Week van het Nederlandse voedsel behoudt zich het auteursrecht van de op deze website(s) vermelde teksten, beeldmerken, logo's en fotomateriaal, uitdrukkelijk voor. Het is dan ook niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de Week van het Nederlandse voedsel. Via de contact-link op de betreffende pagina kunt u contact opnemen voor nadere informatie over het gebruik van het materiaal.